neįgaliesiems


           


                   


      

Atgal   

Ikiteisminis tyrimas dėl 1991 m. liepos 31 d. Medininkų muitinės poste septynių Lietuvos Respublikos policijos ir muitinės pareigūnų nužudymo bei pasikėsinimo nužudyti
 
 
1991 m. liepos 31 d. apie 5 val. ryto Medininkų muitinės poste dėl nukentėjusiųjų asmenų tarnybos pareigų vykdymo šūviais į galvas ir kitas kūno vietas buvo nužudyti:
  • Antanas Musteikis, Vilniaus miesto muitinės inspektorius;
  • Stanislovas Orlavičius, Vilniaus miesto muitinės inspektorius;
  • Ričardas Rabavičius, Vilniaus miesto muitinės inspektorius;
  • Algirdas Kazlauskas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento Kelių policijos valdybos Kelių policijos rinktinės Budėtojų dalies vyresnysis policininkas;
  • Juozas Janonis, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento Kelių policijos valdybos Kelių policijos rinktinės M-12 būrio policininkas;
  • Mindaugas Balavakas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Greitojo reagavimo rinktinės „ARAS“ policininkas-stažuotojas;
  • Algimantas Juozakas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Greitojo reagavimo rinktinės „ARAS“ policininkas-stažuotojas;
  • taip pat pasikėsinta nužudyti Tomą Šerną, Vilniaus miesto muitinės inspektorių.
 
 
1991 m. liepos 31 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Lietuvos Respublikos pareigūnų nužudymo ir pasikėsinimo nužudyti.
 
2007 m. spalio 8 d. prokuroro nutarimu buvęs TSRS Vidaus reikalų ministerijos Vidaus kariuomenės Rygos ypatingos paskirties milicijos būrio (OMON) milicininkas Konstantins Michailovs (ankstesnė pavardė Konstantins Nikulins) pripažintas įtariamuoju.
 
2007 m. spalio 10 d. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas priėmė nutartį dėl K. Michailovs suėmimo.
 
2007 m. spalio 30 d. Generalinė prokuratūra K. Michailovs, A. Laktionov, A. Ryžov ir Č. Mlynik išdavė Europos Arešto orderį.
 
2007 m. lapkričio 28 d. Rygoje sulaikytas dalyvavimu Medininkų žudynėse įtariamas K. Michailovs.
 
2008 m. sausio 28 d. iš Latvijos į Lietuvą pargabentas K. Michailovs, jam įteiktas pranešimas apie įtarimą dalyvavus nužudant septynis Lietuvos pareigūnus ir pasikėsinimo nužudyti dar vieną.
 
2008 m. sausio 29 d. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo nutartimi K. Michailovs skirta kardomojo priemonė – suėmimas 3 mėnesiams.
 
2008 m. gruodžio 22 d. K. Michailovs Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui pateikė skundą dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo.
 
2009 m. sausio 7 d. prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas K. Michailovs atžvilgiu atskirtas į atskirą tyrimą.
 
2009 m. sausio 13 d. K. Michailovs įteiktas papildytas pranešimas apie įtarimą.
 
2009 m. sausio 16 d. proceso dalyviams paskelbta apie ikiteisminio tyrimo dėl 1991 m. liepos 31 d. Medininkų muitinės poste septynių Lietuvos Respublikos policijos ir muitinės pareigūnų nužudymo bei pasikėsinimo nužudyti dar vieną pareigūną, Konstantin Michailovs atžvilgiu, pabaigą. Nustatytas susipažinimo su ikiteisminio tyrimo medžiaga terminas (iki 2009 m. kovo 30 d.).
 
2009 m. sausio 21 d. Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismo nutartimi atmestas K. Michailovs skundas dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo.
 
2009 m. sausio 26 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi K. Michailovs dar 3 mėnesiams pratęstas suėmimo terminas (skaičiuojant nuo 28 d.).
 
2009 m. vasario 6 d. K. Michailovs Lietuvos apeliacinio teismo pateikė skundą dėl kardomosios priemonės taikymo.
 
2009 m. vasario 10 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį, kuria atmetė K. Michailovs skundą dėl esą pernelyg ilgai užtrukusio ikiteisminio tyrimo.
 
2009 m. vasario 18 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi atmestas K. Michailovs skundas ir palikta galioti 2009-01-26 Vilniaus apygardos teismo nutartis.
 
2009 m. balandžio 17 d. Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Rolandas Stankevičius kaltinamąjį aktą, kuriuo K. Michailovs kaltinamas Lietuvos Respublikos pareigūnų nužudymu dėl jų tarnybos pareigų vykdymo (Baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 2 dalies 5 ir 10 punktai), kartu su bylos medžiaga perdavė Vilniaus apygardos teismui.
 
2011 m. gegužės 11 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi K. Michailovs buvo pripažintas kaltu dėl Lietuvos Respublikos pareigūnų nužudymo dėl jų tarnybos pareigų vykdymo ir nuteistas laisvės atėmimo bausme iki gyvos galvos.
 
2011 m. gegužės 30 d. Generalinės prokuratūros prokuroras Lietuvos apeliaciniam teismui apskundė Vilniaus apygardos teismo nuosprendį. Skunde prašoma perkvalifikuoti K. Michailovs padarytą nusikalstamą veiką iš Baudžiamojo kodekso 129 straipsnio, t. y. tyčinis nužudymas (VII skyrius Nusikaltimai žmogaus gyvybei), pagal Baudžiamojo kodekso 100 straipsnį, t. y. tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis (XV skyrius Nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai).

2011 m. liepos 28 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas patenkino Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro š. m. liepos 20 d. prašymą baudžiamojoje byloje dėl Medininkų muitinės posto pareigūnų nužudymo ir Andrejų Laktionovą, Česlavą Mlinyką bei Aleksandrą Ryžovą pripažino įtariamaisiais pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 100-ąjį straipsnį, t. y. įtariamais padarius nusikaltimą, už kurį numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 7 straipsnio pagrindais.
 
2011 m. rugpjūčio 25 d. generalinė prokuratūra dar kartą kreipėsi į Rusijos Federacijos generalinę prokuratūrą su teisinės pagalbos prašymu atlikti baudžiamojo proceso veiksmus Andrejui Laktionovui, Česlavui Mlinykui bei Aleksandrui Ryžovui, kurie įtariami Medininkų muitinės posto pareigūnų nužudymu ir vieno pareigūno sunkiu kūno sužalojimu. Buvo prašoma įteikti jiems Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011-07-28 nutartis dėl pripažinimo Č. Mlynik, A. Laktionov ir A. Ryžov įtariamaisiais, išaiškinti jiems įtariamojo teises, pasiūlyti duoti parodymus dėl jiems pareikštų įtarimų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 100 straipsnį.
Vykdant 2011-08-18 Europos arešto orderius tęsiama įtariamųjų Č. Mlynik, A. Laktionov ir A. Ryžov tarptautinė paieška, įtariant juos pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 100 straipsnį.
Dėl veikos perkvalifikavimo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 100 straipsnį, siekiant surinkti papildomus duomenis apie 1990-1991 metais TSRS valstybės ir jos organizacijų politiką sistemingai ir dideliu mastu užpuldinėti civilius ir juos žudyti, 2011-11-24, 2011-11-28, 2011-11-30, 2012-04-03 su teisinės pagalbos prašymais kreiptasi į Latvijos Respublikos generalinę prokuratūrą dėl liudytojų apklausos, bylai reikšmės turinčių dokumentų pateikimo.
 
2012 m. rugpjūčio 6 d. raštu Rusijos Federacijos generalinė prokuratūra informavo, kad išnagrinėtas Lietuvos Respublikos generalinės pagalbos prašymas Medininkų byloje. Rusijos Federacijos generalinė prokuratūra, remdamasi Rusijos baudžiamojo proceso įstatymu, Rusijos Federacijos piliečio, padariusio nusikaltimą užsienio šalies teritorijoje ir grįžusio į Rusijos Federaciją, informavo, kad apklausa įtariamuoju arba kaltinamuoju gali būti atlikta tik gavus pavedimą perimti baudžiamąjį persekiojimą kartu su bylos medžiaga. Rusijos teisėsaugos pareigūnai informavo, kad dėl nurodytų motyvų jie negali įvykdyti Lietuvos teisinės pagalbos pavedimo.
Šiuo metu atliekamas didelio kiekio dokumentų, gautų iš Latvijos Respublikos teisėsaugos pareigūnų pagal teisinės pagalbos prašymus, vertimas į lietuvių kalbą.   

2013 m. gruodžio 30 d. Generalinė prokuratūra perdavė Vilniaus apygardos teismui nagrinėti baudžiamąją bylą dėl Medininkuose 1991 m. liepos 31 d. įvykdyto nusikaltimo žmoniškumui, kurioje kaltinamaisiais pripažinti Rusijos piliečiai Andrejus Laktionovas, Česlavas Mlinykas ir Aleksandras Ryžovas.
Turimais duomenimis kaltinamieji nuo teisingumo gali slapstytis Rusijos Federacijoje, kuri savo piliečių užsienio valstybėms neperduoda. Paminėtų asmenų atžvilgiu vykdoma tarptautinė paieška.
 
 

Į viršų

Atgal 

   

 

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


            


      
     

Generalinė prokuratūra: Rinktinės g. 5A, LT-01515, Vilnius. Tel. (8 5) 266 2305, faks. (8 5) 266 2317, el. paštas  
Kodas 288603320. Duomenys apie Lietuvos Respublikos prokuratūrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
© Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, 2006. Visos teisės saugomos.