lt
en
lt
en

Atrankos į Lietuvos nacionalinio nario Eurojuste pavaduotojo (darbo vieta Lietuvos Respublikoje) pareigas

Informacija atnaujinta: 2022-05-11 15:51

lnformuojame, kad Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. I-19 d. "Dėl pretendentų atrankos į laisvas Lietuvos nacionalinio nario Eurojuste pavaduotojo (darbo vieta Lietuvos Respublikoje) pareigas paskelbimo", 2022 m. sausio 13 d. pradėta atranka į Lietuvos nacionalinio nario Eurojuste pavaduotojo (darbo vieta Lietuvos Respublikoje) pareigas.

Prokurorų, siekiančių užimti minėtas pareigas ir atitinkančių Prokuratūros įstatymo 37³ straipsnio 1 dalyje numatytus reikalavimus, paraiškos pateikiamos Generalinės prokuratūros Personalo ir teisės skyriui iki 2022 m. kovo 1 d. imtinai el. paštu personalas.atrankos@prokuraturos.lt.

Kokie dokumentai sudaro pretendento paraišką reglamentuota Pretendentų į Lietuvos nacionalinio nario Eurojuste, jo pavaduotojo ir padėjėjo pareigas vertinimo ir atrankos vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. I-191 ,,Dėl Pretendentų į Lietuvos nacionalinio nario Eurojuste, jo pavaduotojo ir padėjėjo pareigas vertinimo ir atrankos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 38 p.

Atrankos komisija 

Pretendentų sąrašas 

Atrankos komisijos išvada