lt
en
lt
en

Gautas finansavimas Lietuvos Respublikos prokuratūros struktūrinei ir strateginei reformai – beveik 3 mln. litų

Informacija atnaujinta: 2015-12-05 17:18
Generalinė prokuratūra, Vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė valstybės projekto „Lietuvos Respublikos prokuratūros, kaip valstybinės institucijos, valdymo efektyvumo didinimas“ finansavimo ir administravimo sutartį. Didžiąją projekto įgyvendinimui reikalingų lėšų  dalį – 2 mln. 318 tūkst. 672 litus – skiria Europos Sąjunga, likusi dalis skiriama iš Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų. Visa projekto vertė 2 mln. 727 tūkst. 849 litai.
 
Projekto įgyvendinimo metu bus tobulinamas strateginis planavimas, diegiamos priemonės ir sistemos, būtinos naujiesiems struktūriniams bei strateginiams pokyčiams įgyvendinti. Vasario 10 dieną projekto finansavimo ir administravimo sutartį pasirašė Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras Algimantas Valantinas.
 
Projekto metu numatyta atlikti galimybių studiją, kuri nurodys gaires kaip sistemingai ir nuosekliai įgyvendinti prokuratūros, kaip viešojo administravimo subjekto, struktūros pertvarkymą, patobulinti dokumentų, personalo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymą, sudarys sąlygas sėkmingiau diegti veiklos valdymo modelius, pagerinti vidaus administravimą prokuratūroje, padidinti jos veiklų valdymo efektyvumą. Galimybių studijos tikslai:
 • atlikti prokuratūros veiklos sąsajų su prokuratūra susijusiais viešojo administravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis ir teismais analizę;
 • atlikti prokuratūros struktūros, valdymo ir administravimo bei funkcijų pasiskirstymo efektyvumo analizę;
 • atlikti prokuratūros žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išteklių poreikio ir valdymo principų analizę;
 • išanalizuoti prokuratūros informacinių technologijų poreikio ir valdymo principus.

Atlikus šią galimybių studiją bus pasiūlyti ne mažiau nei 3 alternatyvūs prokuratūros vidaus administravimo ir veiklos valdymo efektyvumo tobulinimo modeliai. Įgyvendinant šią veiklą bus organizuojami 2 studijų vizitai į pasirinktas skirtingų teisinių sistemų Europos valstybes.

Projekte numatyti įgyvendinti struktūriniai ir strateginiai pokyčiai apims visą prokuratūros sistemą: Generalinę prokuratūrą, 5 apygardų prokuratūras ir 51 apylinkės prokuratūrą. Taip pat numatyti tiksliniai mokymai, kuriuose dalyvaus 60 prokuratūros darbuotojų.

Siekiant stiprinti Lietuvos Respublikos prokuratūros kaip valstybės institucijos vidaus administravimą ir didinti jos veiklų valdymo efektyvumą, projekto įgyvendinimo metu bus sprendžiamos pagrindinės problemos:

 • prokuratūros, teismo, policijos, kitų ikiteisminio tyrimo įstaigų veiklos teritorijų suderinamumas;
 • prokurorų procesinės veiklos ir vidaus valdymo veiklos atskyrimas (subalansavimas);
 • prokuratūros vidinė aplinka analizavimas, institucijos personalo identiteto vystymas;
 • personalo politikos formavimas;
 • prokuratūros vidaus struktūros optimizavimas;
 • informacinių technologijų galimybių optimalus išnaudojamas;
 • strateginio planavimo gebėjimų stiprinimas;
 • pavedimų vykdymo kontrolės sistemos sukūrimas;
 • aiškios prokurorų specializacijos atskyrimas;
 • prokurorų ir valstybės tarnautojų darbo organizavimo metodų, apmokėjimo sistemos motyvavimas;
 • aiškios darbo krūvio paskirstymo metodikos ir sistemos sukūrimas.

Generalinė prokuratūra, remdamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“, 2009 m. rugpjūčio 31 d. pateikė paraišką dėl Europos Sąjungos fondų lėšų skyrimo šiam projektui įgyvendinti. Projektą parengė generalinio prokuroro įsakymu sudaryta darbo grupė.

Projektas numatytas įgyvendinti per dvejus metus – iki 2012 m. vasario 10 d.

 Viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Žemaitytė,
tel.: (8 5) 250 0916, 8 618 13732

Administracinė informacija

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius

2024 m. gegužės
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2