lt
en
lt
en

Lietuvos Respublikos prokuratūros valdymo struktūros schema

Informacija atnaujinta: 2020-09-30 16:35

 Dėmesio! Nuo 2020 m. spalio 1 d. keičiasi dalies apylinkių prokuratūrose dirbančių prokurorų ir kitų darbuotojų tarnybos (darbo) vietų adresai. 
Apygardų prokuratūrų ir apylinkių prokuratūrų veiklos teritorijų ribos dėl šių pokyčių nesikeičia.

Išsamus sąrašas su visais naujais adresais

Valdymo struktūros schema nuo 2020 10 01

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS IR PROKURORŲ KOMPETENCIJOS NUOSTATAI
Pakeista 2017 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. I-66
(patvirtinta 2012 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. I-141)

Teritorinės prokuratūros pagal kompetenciją:

  1. organizuoja ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauja;
  2. atlieka ikiteisminį tyrimą;
  3. kontroliuoja ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiklą baudžiamajame procese;
  4. palaiko valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose;
  5. kontroliuoja nuosprendžių pateikimą vykdyti ir jų vykdymą;
  6. koordinuoja ikiteisminio tyrimo įstaigų veiksmus tiriant nusikalstamas veikas;
  7. gina viešąjį interesą;
  8. įstatymų ir tarptautinių sutarčių nustatytais pagrindais ir tvarka užsienio valstybių įstaigoms ir tarptautinėms institucijomis rengia ir vykdo jų teisinės pagalbos prašymus;
  9.  atlieka kitas prokuratūros funkcijas.

PASTABA
* - Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius

Teritorines prokuratūras steigia, reorganizuoja ir likviduoja, jų statusą, struktūrą, kompetenciją ir veiklos teritorijas, atsižvelgdamas į įstatymų nustatytas apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijas, nustato generalinis prokuroras.