lt
en
lt
en

Lietuvos nacionalinio nario Eurojuste padėjėjo (darbo vieta Lietuvos Respublikoje) (pratęstas dokumentų pateikimo terminas)

Informacija atnaujinta: 2022-05-11 15:52

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos generalinės prokurorės N. Grunskienės 2022-03-07 įsakymu Nr. I-92 nustatytas naujas terminas dokumentams pateikti 2021 m. rugsėjo 29 d. pradėtoje atrankoje į Lietuvos nacionalinio nario Eurojuste padėjėjo (darbo vieta Lietuvos Respublikoje) pareigas (Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. I-224 ,,Dėl pretendentų atrankos į laisvas Lietuvos nacionalinio nario Eurojuste padėjėjo (darbo vieta Lietuvos Respublikoje) pareigas paskelbimo“).

Prokurorų, siekiančių užimti minėtas pareigas ir atitinkančių Prokuratūros įstatymo 37³ straipsnio 1 dalyje numatytus reikalavimus, paraiškos pateikiamos Generalinės prokuratūros Personalo ir teisės skyriui iki 2022 m. gegužės 2 d. imtinai el. paštu personalas.atrankos@prokuraturos.lt.

Kokie dokumentai sudaro pretendento paraišką reglamentuota Pretendentų į Lietuvos nacionalinio nario Eurojuste, jo pavaduotojo ir padėjėjo pareigas vertinimo ir atrankos vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. I-191 ,,Dėl Pretendentų į Lietuvos nacionalinio nario Eurojuste, jo pavaduotojo ir padėjėjo pareigas vertinimo ir atrankos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 38 p.

Maloniai kviečiame dalyvauti atrankoje

Atrankos komisija 

Pretendentų sąrašas 

Atrankos kimisijos išvada