lt
en
lt
en

Lietuvos atstovai dalyvavo Europos vientisumo ir pranešėjų apsaugą užtikrinančių institucijų tinklo narių susitikime

Šią savaitę Paryžiuje vyko Europos vientisumo ir pranešėjų apsaugą užtikrinančių institucijų tinklo (NEIWA) narių susitikimas. Renginys vyko jau antrąjį kartą Prancūzijos žmogaus teisių tarnybos („Defenseur des droits“) iniciatyva.

NEIWA buvo įsteigtas šių metų gegužę Hagoje. Lietuvos Respublikos prokuratūra, kaip kompetentinga Lietuvos institucija pranešėjų apsaugos srityje, buvo pakviesta prisijungti prie tinklo. Lietuvai šiame renginyje atstovavo Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus vyriausiojo prokuroro padėjėjos Monika Kalinauskienė ir Gintarė Bliujienė.

Šis susitikimas buvo proga aptarti tinklo tikslus, susijusius su pranešėjų apsauga, pasidalinti valstybėse narėse taikomais pranešėjų apsaugą reglamentuojančių aktų taikymo praktika bei problematika. Dalyvaujant Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato skyriaus vedėjo pavaduotojai Georgian Georgiadou, institucijos aptarė Europos direktyvos 2019/1937 dėl asmenų, kurie praneša apie pažeidimus, perkėlimo į nacionalinę teisę procedūras, kuri buvo paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje šių metų lapkričio 26 d.

Susitikimo metu buvo priimta Paryžiaus deklaracija, kurioje išdėstytos rekomendacijos visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms, pasinaudojant visomis direktyvos siūlomomis galimybėmis, sukurti tokią pranešėjų apsaugos sistemą, kuri yra prieinama visiems dėl suderintų, aiškių, suprantamų ir suprantamų teisės aktų. Norima, kad ji būtų saugi ir efektyvi, užtikrinanti veiksmingus pranešimų nagrinėjimo mechanizmus, paremta tiek žmogiškaisiais, tiek finansiniais ištekliais, užtikrinančiais institucijų, atsakingų už paramos ir apsaugos informatoriams teikimą, nepriklausomumą.

NEIWA nariai šia deklaracija įsipareigojo tęsti nacionalinių institucijų veiklą pranešėjų apsaugos srityje ir siekti užtikrinti, kad kiekvienu nacionaliniu įstatymu būtų sukurta arba sustiprinta tinkama pranešėjų apsaugos sistema. Susitikimo metu buvo sutarta toliau stiprinti bendradarbiavimą pranešėjų apsaugos srityje ir siekti sukurti ir įgyvendinti efektyvią pranešėjų apsaugos sistemą.

NAUJIENOS

 

SKELBIANT INFORMACIJĄ, 
BŪTINA LAIKYTIS 
NEKALTUMO PREZUMPCIJOS
PRINCIPO
__________________________________

CITUOJANT PRANEŠIMĄ,
PRAŠOME NURODYTI 
INFORMACIJOS ŠALTINĮ.

 

Renginių kalendorius

2020 m. rugpjūčio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6