lt
en
lt
en

Sėkminga Lietuvos patirtis pranešėjų apsaugos srityje domina ne vieną užsienio valstybę

Birželio 26 dieną Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus atstovai dalyvavo nuotoliniu būdu vykusiame Europos vientisumo ir pranešėjų apsaugą užtikrinančių institucijų tinklo (NEIWA) narių trečiajame susitikime, kuriame pristatė atliktą studiją apie kompetentingas institucijas, įgyvendinančias pranešėjų apsaugą NEIWA narėse.

Tokios studijos poreikis kilo prieš pusmetį vykusiame antrajame NEIWA susirinkime, kurio metu buvo kreiptasi į Lietuvos atstovus su prašymu atlikti kompetentingų institucijų lyginamąją analizę šalyse narėse.

Lietuvos atstovai parengė klausimynus, kurie buvo išsiųsti NEIWA tinklo šalims narėms bei šalims, ketinančioms prisijungti prie tinklo, gauti atsakymai buvo susisteminti. Parengus lyginamąją studiją buvo pateiktos ir rekomendacijos dėl tinkamo Direktyvos įgyvendinimo.

Trečiajame NEIWA susitikime Lietuvos atstovai pristatė atliktą darbą ir aptarė institucijų įgaliojimų, funkcijų, tvarkų skirtumus, bendradarbiavimo su kitomis institucijomis galimybes, pranešimų priėmimo ir jų tyrimo tvarkas, bendravimą su pranešėjais ir jų apsaugą. Taip pat konferencijos metu buvo atkreiptas dėmesys į užfiksuotas tendencijas bei pagrindinius trūkumus, kurie paaiškėjo atlikus šią studiją, pateikti galimi siūlymai dėl tobulinimo.

Lietuva pasidalino taip pat pasidalino ir mūsų šalies gerąja patirtimi taikant pranešėjams apsaugos ir skatinimo priemones (atlyginimą ir kompensavimą), bei taikant galimą pranešėjų atleidimą nuo atsakomybės.

Lietuvos atstovai buvo tarp penkių šalių narių atstovų, kurie iki trečiojo susitikimo dalyvavo Romos deklaracijos kūrimo procese, kurios galutinis tekstas buvo priimtas liepos 1 d.

Deklaracija atspindi visų penkių šalių narių parengtų studijų pagrindinius aspektus, taip pat atkreipia dėmesį į šiuo metu esančią COVID-19 situaciją.

Romos deklaracijoje valstybės narės pripažįsta, kad dabartinė COVID-19 krizė daro didelį poveikį visuomenės sveikatai, ekonomikai ir visai visuomenei ir kad valdžios teikiamos ekonominės pagalbos priemonės gali padidinti sukčiavimo bei korupcijos riziką. Pabrėžiama, kad valstybėse turi būti ne tik priimti pranešėjų teises ginantys teisės aktai, tačiau turi būti diegiama pranešėjams palanki visuomenės kultūra.

Vyriausybėms, valstybių administracinėms institucijoms rekomenduojama užtikrinti, kad kompetentingos institucijos turėtų įgaliojimus ir pajėgumus, reikalingus tinkamai vykdyti pranešėjų apsaugą, numatyti baudas už pranešėjų teisių pažeidimus, numatyti, kad kompetentingų institucijų darbuotojams būtų nuolat primenama apie jų pareigą apsaugoti pranešėjų bei teikiamos informacijos konfidencialumą, įtvirtinti teisės aktuose nuostatas, ribojančias pranešėjo atsakomybę ir kitos svarbios nuostatos.

NAUJIENOS

 

SKELBIANT INFORMACIJĄ, 
BŪTINA LAIKYTIS 
NEKALTUMO PREZUMPCIJOS
PRINCIPO
__________________________________

CITUOJANT PRANEŠIMĄ,
PRAŠOME NURODYTI 
INFORMACIJOS ŠALTINĮ.

 

Renginių kalendorius

2020 m. spalio
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1