lt
en
lt
en

Pradedant įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamus projektus – koordinuojami pasirengiamieji darbai ir klausimai

       

Šiandien Generalinėje prokuratūroje vyksta Europos Sąjungos finansuojamų valstybės projektų „Prokuratūros, kaip valstybinės institucijos, valdymo efektyvumo didinimas“ ir „Prokuratūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų  kvalifikacijos tobulinimas“ pristatymas, projektų įgyvendinančių grupių ir konsultacinės bei priežiūros grupės vaidmenų ir funkcijų, projektų eigos, galimų rizikų aptarimas.

Koordinaciniame pasitarime dalyvauja prokuratūros valstybės projektų įgyvendinimo grupių, konsultacinės grupės, priežiūros grupės nariai ir Europos socialinio fondo agentūros atstovai. Iš viso daugiau kaip 30 dalyvių.

Šių metų vasarį buvo pasirašyta valstybės projekto „Lietuvos Respublikos prokuratūros, kaip valstybinės institucijos, valdymo efektyvumo didinimas“ finansavimo ir administravimo sutartis. Šio projekto įgyvendinimo metu bus tobulinamas strateginis planavimas, diegiamos priemonės ir sistemos, būtinos naujiesiems struktūriniams bei strateginiams pokyčiams įgyvendinti. Didžiąją projekto įgyvendinimui reikalingų lėšų  dalį – 2 mln. 318 tūkst. 672 litus – skiria Europos Sąjunga, likusi dalis skiriama iš Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų. Visa projekto vertė 2 mln. 727 tūkst. 849 litai. Daugiau informacijos apie projektą.

Valstybės projekto „Prokuratūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų  kvalifikacijos tobulinimas“ finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta šių metų balandį. Projekto įgyvendinimo metu bus didinamas prokuratūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų lygis, keliama jų profesinė kvalifikacija, stiprinami darbinių Europos Sąjungos kalbų mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžiai. Iš viso suplanuotos 29 mokymai, juose dalyvaus 351 Generalinės prokuratūros, apygardų ir apylinkių prokuratūrų valstybės tarnautojas ir darbuotojas, iš jų 175 valstybės tarnautojai ir 176 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Didžiąją projekto įgyvendinimui reikalingų lėšų  dalį – 2 mln. 287 tūkst. 929 litus – skiria Europos Sąjunga, likusią dalį – 15 proc. lėšų sudaro prokuratūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dalyvausiančių projekte, darbo užmokestis, kuris įskaitomas kaip prokuratūros įnašas. Visa projekto vertė siekia 2 mln. 691 tūkst. 836 litus. Daugiau informacijos apie projektą.

Generalinė prokuratūra, remdamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“, 2009 m. rugpjūčio 31 d. pateikė paraiškas dėl Europos Sąjungos fondų lėšų skyrimo šiems projektams įgyvendinti. Projektus parengė generalinio prokuroro įsakymu sudarytos darbo grupės.

Projektus numatyta įgyvendinti per dvejus metus – iki 2012 m. vasario – balandžio mėnesių.


Viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Žemaitytė,
tel.: (8 5) 250 0916, 8 618 13732 

Cituodami pranešimus nurodykite informacijos šaltinį

 

NAUJIENOS

 

SKELBIANT INFORMACIJĄ, 
BŪTINA LAIKYTIS 
NEKALTUMO PREZUMPCIJOS
PRINCIPO
__________________________________

CITUOJANT PRANEŠIMĄ,
PRAŠOME NURODYTI 
INFORMACIJOS ŠALTINĮ.

 

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius

2024 m. gegužės
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2