lt
en
lt
en

Projektas „Veiksmingas nukentėjusiųjų teisių užtikrinimas“

Informacija atnaujinta: 2018-05-28 11:48

Projekto pavadinimas: „Veiksmingas nukentėjusiųjų teisių užtikrinimas“ (JUST/2015/JACC/AG/VICT/9269).

Projekto trukmė: 2017 m. vasaris - 2019 m. sausis.

Projekto tikslas: Pagerinti nukentėjusiųjų teisių užtikrinimą baudžiamajame procese, taikant ES Nusikaltimų aukų direktyvą. Projekto metu bus įgyvendinama pareigūnų gebėjimų stiprinimo programa (GSP) ir vykdomas nukentėjusiųjų bei visuomenės švietimas.

Projekto uždaviniai:

  • Pareigūnams skirto praktinio vadovo parengimas ir išleidimas;
  • informacinių bukletų, kuriuos pareigūnai įteiktų nukentėjusiesiems, parengimas ir išleidimas;
  • informacinės svetainės nukentėjusiesiems sukūrimas. Informavimas nukentėjusiųjų apie informacinę svetainę ir užtikrinimas, kad ji būtų lengvai surandama paieškoje;
  • konferencijų organizavimas, skirtų pristatyti šias priemones teisėsaugos pareigūnų bendruomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims (120 dalyvių);
  • pareigūnų lektorių mokymas (65 dalyviai);
  • pareigūnams mokymai (295 dalyviai);
  • tarptautinės konferencijos organizavimas teisėsaugos pareigūnams, politikos formuotojams ir sprendimų priėmėjams, kurios metu būtų pasidalinama gerosiomis praktikomis (120 dalyvių).

Projekto vykdantieji partneriai: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Lietuvos policijos mokykla.

Asocijuoti partneriai: Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra, Victim Support Europe.

Projektas finansuojamas pagal Europos Komisijos Daphne III programą Nr. JUST/2013/DAP/AG. Prokuratūros finansiniai įsipareigojimai projekte nenumatyti.

 

Administracinė informacija

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius