lt
en
lt
en

Įstaigos valdymo struktūros schemos

Dėmesio! Nuo 2020 m. spalio 1 d. keičiasi dalies apylinkių prokuratūrose dirbančių prokurorų ir kitų darbuotojų tarnybos (darbo) vietų adresai. 
Apygardų prokuratūrų ir apylinkių prokuratūrų veiklos teritorijų ribos dėl šių pokyčių nesikeičia.

Išsamus sąrašas su visais naujais adresais