lt
en
lt
en

Kanclerė Jūratė Pavilionienė

Informacija atnaujinta: 2021-02-04 14:30

PROKURATŪROS KANCLERĖ
JŪRATĖ PAVILIONIENĖ

Gimimo metai ir vieta
 • 1969 m. Plungė.
Išsilavinimas
 • 1992 m. baigė Šiaulių universitetą, įgijo pradinių klasių mokytojo ir pagrindinės mokyklos dailės mokytojo kvalifikaciją.
 • 2001 m. baigė Lietuvos teisės universitetą, įgijo teisininko kvalifikaciją.
Darbo patirtis
 • 1993–1996 m. – Plungės specialiosios internatinės mokyklos auklėtoja.
 • 1997–2002 m. – Lietuvos teisės akademijos metodininkė.
 • 2002–2010 m. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vyriausioji vidaus auditorė, Personalo skyriaus vedėja, Teismo pirmininko patarėja.
 • 2010–2014 m. – Vilniaus apygardos administracinio teismo kanclerė, teismo pirmininko patarėja.
 • 2014-12-12 iki šiol – prokuratūros kanclerė.
Kalbos
 • rusų, anglų.

Prokuratūros kanclerė:

 • organizuoja ir kontroliuoja prokuratūros ūkinę ir finansinę veiklą, užtikrina, kad šioje veikloje būtų laikomasi tarptautinių ir Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų;
 • užtikrina prokuratūros strateginių veiklos planų ir programų sąmatų rengimą, investicijų projektų įgyvendinimą;
 • organizuoja ir užtikrina prokuratūros buhalterinės apskaitos tvarkymą, išankstinę finansų kontrolę, finansinės būklės ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimą laiku;
 • užtikrina prokuratūrai paskirtų biudžeto asignavimų panaudojimą pagal paskirtį, racionalų materialinių išteklių ir turto valdymą;
 • tvirtina prokuratūros programų išlaidų, neviršijant šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, sąmatas, kontroliuoja prokuratūros turtinių įsipareigojimų vykdymą;
 • kuruoja Generalinės prokuratūros Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus, Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus, Informacinių technologijų skyriaus, Turto valdymo skyriaus, Vertimų skyriaus veiklą, koordinuoja teritorinių prokuratūrų Bendrųjų reikalų skyrių, Dokumentų valdymo skyrių, vertėjų ir informacinių technologijų specialistų veiklą;
 • sprendžia dėl visų rūšių piniginių išmokų generaliniam prokurorui, kiek tai nėra susiję su jo darbo užmokesčiu;
 • atstovauja prokuratūrai valstybės valdžios ir kitose institucijose pagal nustatytą kompetenciją;
 • teisės aktų nustatyta tvarka leidžia kasmetinių ir (ar) papildomų, tikslinių nemokamų atostogų prokuratūros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
 • nesant prokuratūros kanclerio, nustatytas funkcijas vykdo generalinė prokurorė, nesant generalinės prokurorės – paskirtas generalinės prokurorės pavaduotojas. 

Struktūra ir kontaktai

Renginių kalendorius

2023 m. kovo
P A T K P Š S
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2