lt
en
lt
en

Organizuotas nusikalstamumas

Informacija atnaujinta: 2022-11-27 20:24

Kovos su organizuotu nusikalstamumu skyrius Generalinėje prokuratūroje buvo įsteigtas 1993 m. balandžio 5 d. 1993 m. gegužės 5 d. skyriaus pavadinimas buvo pakeistas į Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo (toliau - ONKT) skyrių.

Iki 1995 m. be Generalinės prokuratūros ONKT padalinio ONKT skyriai taip pat veikė Vilniaus ir Kauno miestų prokuratūrose. 1995 m. sausį įsteigus apygardų ir apylinkių prokuratūras, generalinio prokuroro įsakymu pastarieji du padaliniai buvo panaikinti, o jų vietoje įsteigti penki ONKT skyriai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardų prokuratūrose. Nuo 1995 m. vasario šie skyriai pradėjo vykdyti Generalinės prokuratūros ONKT skyriui analogiškas funkcijas apygardos prokuratūros kompetencijos ir veiklos teritorijos ribose. Jie liko atskaitingi Generalinės prokuratūros ONKT padaliniui, kuris 2001 m. kovo mėn. buvo reorganizuotas į Generalinės prokuratūros ONKT departamentą.

Vykdant prokuratūros pertvarką 2011 m. balandžio 4 d. buvo panaikintas Generalinės prokuratūros Informacinio saugumo ir operatyvinės veiklos kontrolės skyrius, o jo vykdytos funkcijos, susijusios su kriminalinės žvalgybos teisėtumo kontrole, kriminalinės žvalgybos subjektų veiksmų koordinavimu, įslaptintos informacijos apsauga prokuratūroje, perduotos vykdyti pertvarkytam Generalinės prokuratūros ONKT departamentui.

Organizuotas nusikalstamumas kelia grėsmę ekonomikos augimui, visuomenės saugumui, demokratinėms institucijoms, todėl organizuotų grupių ir nusikalstamų susivienijimų padarytų nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas yra viena iš prioritetinių prokuratūros veiklos sričių.

Svarbiose bylose dėl nusikalstamų veikų, padarytų organizuotų grupių ir nusikalstamų susivienijimų bei jų narių, ar esant kitiems organizuoto nusikalstamumo požymiams, ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Generalinės prokuratūros ONKT departamento ir apygardų prokuratūrų ONKT skyrių prokurorai.

Tokius ikiteisminius tyrimus dažniausiai atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuras arba teritorinių policijos komisariatų organizuoto nusikalstamumo tyrimo padaliniai.

Lietuvos geografinė padėtis yra palanki tarptautinei organizuotų nusikalstamų grupuočių veiklai. Lietuvoje susiduria civilinėje apyvartoje neteisėtai esančių prekių gabenimo maršrutai tiek ES vidaus, tiek išorės kryptimis. Lietuvos organizuotos nusikalstamos grupuotės dažnai tampa tarpine grandimi tarp vietinių ir Rusijos organizuotų nusikalstamų grupuočių, pasižymi korupcinių ryšių paieška, naudojasi aukšto lygio techninėmis priemonėmis. Didelė dalis organizuotų nusikalstamų grupuočių veiklos perkeliama į užsienio valstybes.

Išlieka tendencija, kad didžioji organizuoto nusikalstamumo dalis yra susijusi su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis - šia veikla verčiasi apie 70 proc. Lietuvos veikiančių organizuotų nusikalstamų grupuočių, kurios 90 proc. savo pelno gauna iš šios veiklos.

Nacionalinio saugumo strategijoje tarptautinis organizuotas nusikalstamumas (prekyba žmonėmis, kontrabanda, neteisėta prekyba narkotikais, ginklais, dvigubos paskirties prekėmis, pinigų plovimas, nelegali migracija, nusikaltimai kibernetinėje erdvėje ir kt.) yra įvardintas kaip viena grėsmių šalies nacionaliniam saugumui.

2013 m. ES Taryba nustatė, kad 2014-2017 metais ES prioritetai siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir organizuotu nusikalstamumu yra: kova prieš neteisėtą imigraciją; prieš prekybą žmonėmis, tikslu išnaudoti juos priverstiniam darbui ir seksualinių paslaugų teikimui; prieš prekybą suklastotomis prekėmis, keliančiomis grėsmę vartotojų sveikatai ir saugumui; prieš mokestinį sukčiavimą; prieš prekybą sintetinėmis narkotinėmis medžiagomis, heroinu ir kokainu; prieš nusikaltimus elektroninėje erdvėje; prieš neteisėtą prekybą šaunamaisiais ginklais.

Teisinė informacija:

VEIKLOS SRITYS

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius

2024 m. kovo
P A T K P Š S
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31