lt
en
lt
en

Paskatinimai ir apdovanojimai

Informacija atnaujinta: 2019-02-20 14:21

Personalo ir teisės skyrius įvertina prokurorų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atitiktį formaliesiems Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. I-347 „Dėl skatinimo ir apdovanojimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. I-277 redakcija) patvirtinto Skatinimo ir apdovanojimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo vertinimo kriterijams, teikia generaliniam prokurorui išvadas ir rengia įsakymų projektus.

 

Skatinimai 2014 m.

2014 m. Prokuroro garbės ženklais „Už nuopelnus“ apdovanoti 23 prokurorai ir 1 prokuratūrai nusipelnęs asmuo, 20 prokurorų apdovanoti vardinėmis dovanomis.

Prokuroro garbės ženklo „Už nuopelnus“ 1-ojo laipsnio medaliu apdovanoti:

 • Gintaras Jasaitis, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras;
 • Artūras Urbelis, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras;
 • Brunonas Maciulevičius, Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas.

Prokuroro garbės ženklo „Už nuopelnus“ 2-ojo laipsnio medaliu apdovanoti:

 • Rita Dabužinskienė, Šiaulių apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausioji prokurorė;
 • Vitoldas Guliavičius, Kauno apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus vyriausiasis prokuroras;
 • Jolita Kančauskienė, Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausioji prokurorė;
 • Sigitas Lečas, Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas;
 • Žydrūnas Radišauskas, Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas;
 • Ignas Raila, Panevėžio apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroras;
 • Redas Savickas, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras;
 • Nomeda Urbonavičienė, Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė;
 • Nėrijus Puškorius, Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras;
 • Dmitrijus Frolovas, Muitinės kriminalinės tarnybos Nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininko pavaduotojas;
 • Gedgaudas Norkūnas, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras;
 • Jūratė Radišauskienė, Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė;
 • Mindaugas Bliuvas, Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras;
 • Sonata Galentienė, Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausioji prokurorė;
 • Vytenis Kasparavičius, Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras;
 • Daiva Alechnavičienė, Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus prokurorė;
 • Aleksandras Kazakovas, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras;
 • Donatas Skrebiškis, Panevėžio apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus vyriausiasis prokuroras;
 • Justas Laucius, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras;
 • Laima Milevičienė, Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė;
 • Raimondas Petrauskas, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas;

Vardinėmis dovanomis už pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą apdovanoti:

 • Ričardas Bendikas, Šiaulių apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroras;
 • Darius Jakutis, Kauno apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroras;
 • Rimantas Jurkevičius, Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros prokuroras;
 • Eglė Kirpienė, Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorė;
 • Darius Krogertas, Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Septintojo skyriaus prokuroras;
 • Stasys Kuprys, Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroras;
 • Auksė Lipkevičienė, Kauno apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokurorė;
 • Laima Mažeikienė, Šiaulių apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokurorė;
 • Valdas Uždanavičius, Vilniaus apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroras;
 • Saulius Verseckas Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras;
 • Arūnas Žemrieta, Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Penktojo skyriaus vyriausiasis prokuroras;
 • Rita Aliukonienė, Vilniaus apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus vyriausioji prokurorė;
 • Rita Vaitekūnienė, Vilniaus apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokurorė;
 • Mykolas Girdiušas, Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus vyriausiasis prokuroras;
 • Violeta Šulčytė, Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė;
 • Gintaras Plioplys, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras.
 • Vilma Drigotienė, Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus prokurorė;
 • Irmantas Mikelionis Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras;
 • Žydrūnas Radišauskas, Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas;
 • Marijus Šalčius, Kauno apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroras.

2013 m. sudaryta konkurso „Metų prokuroras“ komisija ir patvirtinti konkurso nuostatai. Konkurso tikslas – kasmet įvertinti ir apdovanoti geriausių darbo rezultatų pasiekusius prokurorus.

2014 m. kovo 25 d. Generalinėje prokuratūroje vykusiame Prokuratūros dienos minėjime apdovanoti pirmosios–trečiosios vietų laimėtojai.

Garbės raštais ir vardinėmis dovanomis apdovanoti šie konkurso „Metų prokuroras“ nugalėtojai: Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Vytautas Kukaitis, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Zdzislav Tuliševskij ir Klaipėdos apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroras Aurelijus Stanislovaitis.

Skatinimai 2013 m.

 • 2013 m. Prokuroro garbės ženklais „Už nuopelnus“ apdovanoti 13 prokurorų ir 2 prokuratūrai nusipelnę asmenys. 
 • 2012 m. gruodžio 7 d. generalinio prokuroro įsakymu Nr. I-348 patvirtintuose naujos redakcijos Lietuvos Respublikos prokuroro garbės ženklo nuostatuose įtvirtintas naujas – pagal svarbumo eilę aukščiausias – prokuroro garbės ženklas „Už ypatingus nuopelnus“. Prokuroro garbės ženklas skiriamas pavyzdingai tarnaujantiems prokurorams skatinti, taip pat prokuratūrai nusipelniusiems asmenims pagerbti.
 • 2013 m. prokuroro garbės ženklu „Už ypatingus nuopelnus“ apdovanotas Jonas Justinas Pupka, Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras;

2013 m. už ypatingus nuopelnus Lietuvos Respublikos prokuratūrai ir aktyvų bendradarbiavimą tiriant nusikalstamas veikas apdovanoti:

 • Prokuroro garbės ženklo „Už nuopelnus“ 1-ojo laipsnio medaliu: Renatas Požėla, Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas;
 • Prokuroro garbės ženklo „Už nuopelnus“ 2-ojo laipsnio medaliu: Mindaugas Stravinskas, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Ikiteisminio tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus viršininkas.

Prokuroro garbės ženklo „Už nuopelnus“ 1-ojo laipsnio medaliu už pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą apdovanoti:

 • Danutė Blažienė, Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus vyriausioji prokurorė;
 • Tatjana Plotnikova, Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausioji prokurorė;
 • Zdzislavas Tuliševskis, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras.

 

Prokuroro garbės ženklo „Už nuopelnus“ 2-ojo laipsnio medaliu už pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą apdovanoti:

 • Rimas Bradūnas, Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras;
 • Anatolijus Koržovas, Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas;
 • Aivaras Povilaitis, Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras;
 • Irmantas Mikelionis, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras;
 • Rolandas Stankevičius, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras;
 • Zenonas Burokas, Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas;
 • Giedrius Danėlius, Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras;
 • Darius Valkavičius, Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras;
 • Tomas Staniulis, Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo vyriausiasis prokuroras;
 • Tomas Krušna, Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas.

Vardinėmis dovanomis už pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą apdovanoti:

 • Nida Grunskienė, Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė;
 • Alfreda Sabaliauskienė, Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotoja;
 • Kastytis Šikšnys, Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras;
 • Artūras Urbelis, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras;
 • Nomeda Urbonavičienė, Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė;
 • Antanas Stepučinskas, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras.

2013 m. už pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ar pasižymėjimą tarnyboje iš viso buvo paskatinti 748 prokurorai: 14 medaliais ir garbės ženklu, 6 vardinėmis dovanomis, 723 aukštesniais kvalifikaciniais rangais, 5 padėkomis.

Duomenys apie prokurorų skatinimą 2012–2013 m.

 

Aukštesnis kvalifikacinis rangas

Padėka

Medalis
,,Už nuopelnus“

Iš viso paskatinimų

Paskatintų prokurorų dalis (proc.)

2012 m.

2013 m.

2012 m.

2013 m.

2012 m.

2013 m.

2012 m.

2013 m.

2013 m.

Iš viso

57

723

188

5

7

14

252

748

proc.

 

Daugiau informacijos apie prokurorų paskatinimus Jums suteiks Generalinės prokuratūros Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Palšienė, tel. (8 5) 266 23 06, el. paštas daiva.palsiene@prokuraturos.lt.

Administracinė informacija

Renginių kalendorius