lt
en
lt
en

Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų / EN

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra nuo praėjusią savaitę Ukrainoje prasidėjusių įvykių pradžios nuolatos bendraudama su Ukrainos ir kitų Europos šalių generalinėmis prokuratūromis ir aptardama baudžiamojo persekiojimo galimybes bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateiktą raštą įvertinti karo agresijos veiksmus Ukrainoje yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 100 straipsnį dėl tarptautinės teisės draudžiamo elgesio su žmonėmis, 110 straipsnį dėl agresijos ir 111 straipsnį dėl draudžiamų karo atakų.

Ikiteisminis tyrimas pradėtas vertinant tai, kad Ukrainoje vykdoma karinė agresija ir tarptautinės humanitarinės teisės draudžiamos karo atakos prieš civilius žmones, medikus, griaunami gyvenamieji namai, ligoninės, švietimo įstaigos ir kiti civiliniai objektai, dėl ko žūsta ne tik suaugusieji, bet ir vaikai.

Taip pat, vertinant tai, kad karo atakos vykdomos ir teritorijose, kuriose yra didelį pavojų aplinkai ir žmonėms keliantys objektai – atominės elektrinės, radioaktyvaus kuro ir kitokių nuodingų cheminių medžiagų saugyklos, be to, yra grasinama panaudoti masinio naikinimo ginklus.

Suprasdami, kad būtent Ukrainos prokuratūra turi didžiausią teisę baudžiamąja tvarka persekioti asmenis už jų šalyje vykdomą karo agresiją, taip pat suvokiame, kad jiems reikalinga pagalba vykdant tokį baudžiamąjį persekiojimą.

Tyrimo tikslas yra rinkti ir dokumentuoti iš Ukrainos į kitas Europos šalis besitraukiančių žmonių parodymus, rinkti visą įmanomą medžiagą, kuri galėtų būti panaudojama patraukiant kaltus asmenis baudžiamojon atsakomybėn.

Pradėtą ikiteisminį tyrimą pavesta atlikti tyrimo grupei, sudarytai iš prokuratūros ir policijos pareigūnų.

Summary in English

The Prosecutor General’s Office of the Republic of Lithuania opened a pre-trial investigation in accordance with Article 100 of the Criminal Code of the Republic of Lithuania on the treatment of human beings prohibited by international law, Article 110 on aggression and Article 111 on prohibited war attacks.

The pre-trial investigation was launched in the light of the fact that there is military aggression in Ukraine and war attacks against civilians, medical personnel, and hospitals, educational institutions and other civilian facilities are being destroyed whereas all such actions are prohibited by international humanitarian law and have caused deaths of many people including children.

Also, one must take into consideration that war attacks take place in the areas posing high environmental and human hazards, such as nuclear power plants, repositories for radioactive fuel and other toxic chemicals. Besides, there are threats to use weapons of mass destruction.

We are aware that it is the Ukrainian Prosecutor’s Office that has the greatest right to prosecute individuals for war aggression in their country, but we also realise that they need assistance in conducting such prosecutions.

The aim of the investigation is to collect and document the testimony of people who are retreating from Ukraine to other European countries, to gather all possible material that could be used to bring those guilty to justice.

The carrying out of the opened pre-trial investigation was assigned to an investigation team composed of prosecutors and police officers

NAUJIENOS

 

SKELBIANT INFORMACIJĄ, 
BŪTINA LAIKYTIS 
NEKALTUMO PREZUMPCIJOS
PRINCIPO
__________________________________

CITUOJANT PRANEŠIMĄ,
PRAŠOME NURODYTI 
INFORMACIJOS ŠALTINĮ.

 

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius

2024 m. gegužės
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2