lt
en
lt
en

Atranka į deleguojamo nacionalinio eksperto Lietuvos nacionaliniame biure Eurojuste pareigas

Informacija atnaujinta: 2022-04-14 14:51

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. I-102 ,,Dėl pretendento į deleguojamo nacionalinio eksperto Lietuvos nacionaliniame biure Eurojuste pareigas atrankos paskelbimo“ pradėta pretendento į deleguojamo nacionalinio eksperto Lietuvos nacionaliniame biure Eurojuste pareigas atranka.

Atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymu ir Pretendentų į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1414 „Dėl Pretendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka.

Deleguojamas nacionalinis ekspertas Lietuvos nacionaliniame biure Eurojuste bus skiriamas 1 metų kadencijai. Darbo vieta – Eurojusto būstinėje Hagoje (Nyderlandų Karalystė). Deleguojamo nacionalinio eksperto funkcijos, teisės ir pareigos reglamentuojamos Eurojusto kolegijos 2021 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. 2021-11 ,,Dėl nacionalinių ekspertų delegavimo į Eurojustą taisyklių nustatymo“ (toliau – Sprendimas, žr. nuorodą Nr. 1) 7 ir 8 straipsniuose. Deleguojamo nacionalinio eksperto Lietuvos nacionaliniame biure Eurojuste darbo pobūdis – teikti pagalbą Lietuvos nacionaliniam nariui Eurojuste. Nacionalinis ekspertas turės veikti išskirtinai Eurojusto interesais, savo pareigas vykdyti objektyviai ir nešališkai, išlaikyti lojalumą Eurojustui.

Reikalavimai pretendentui į nacionalinio eksperto Eurojuste pareigas numatyti Sprendimo 1 straipsnio 1 dalyje, 6 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje:
-   pretendentas turi būti Europos Sąjungos valstybės narės pilietis;
-   pretendentas turi būti nacionalinės, teritorinės ar vietinės institucijos darbuotojas;
-   pakankamai gerai mokėti anglų kalbą.

Prokuratūros darbuotojai, ketinantys dalyvauti atrankoje iki 2022 m. balandžio 5 d. el. paštu skaiste.kiulkytebarkauskiene@prokuraturos.lt turi pateikti (Taisyklių 22 p.):

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame pretendentas į laisvas pareigas nurodo:
     - laisvų pareigų, į kurias pretenduoja, pavadinimą,
     - vardą, pavardę, einamas pareigas ir kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį);
     - informaciją, ar:
                teisės eiti pareigas, tokias pačias kaip priimančiojoje institucijoje, į kurias jis pretenduoja, nėra atėmęs teismas;
                jis nėra teismo pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje;
2. Užpildytą užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams (žr. nuorodą Nr. 2);
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Akredituoto asmens išduotą pažymą, patvirtinančią anglų kalbos mokėjimą ne žemesniu kaip B2 lygiu (akredituotų asmenų sąrašas skelbiamas Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje adresu www.vtd.lt).

 

Nuorodos:
Nr. 1. Eurojusto kolegijos 2021 m. lapkričio 9 d. sprendimas Nr. 2021-11 ,,Dėl nacionalinių ekspertų delegavimo į Eurojustą taisyklių nustatymo“ (anglų k.).
Nr. 2. Užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaracija dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams.

 

Atrankos komisija sudaryta generalinio prokuroro įsakymu Nr. I-137