lt
en
lt
en

Kandidatų į Europos deleguotuosius prokurorus atranka (Dokumentų pateikimo terminas 2023-09-20)

Informacija atnaujinta: 2023-10-09 11:04

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos generalinės prokurorės N. Grunskienės 2023 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. I-178 „Dėl kandidatų į Europos deleguotuosius prokurorus atrankos paskelbimo“ 2023 m. rugpjūčio 22 d. pradėta kandidatų į Europos deleguotuosius prokurorus atranka.

Kandidatų į Europos deleguotuosius prokurorus atrankos komisijos (toliau – Komisija) sudarymo ir veiklos organizavimo, kandidatų į Europos deleguotuosius prokurorus (toliau – Kandidatai) atrankos (toliau – atranka) skelbimo ir vykdymo tvarką, taip pat prokurorų, pateikusių prašymą dalyvauti atrankoje (toliau – pretendentai), vertinimo kriterijus, teises ir pareigas reglamentuoja Kandidatų į Europos deleguotuosius prokurorus atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. I-276 ,,Dėl Kandidatų į Europos deleguotuosius prokurorus atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Generalinės prokurorės Nidos Grunskienės 2023 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. I-177 sudaryta Kandidatų į Europos deleguotuosius prokurorus atrankos komisija:

 1. Saulius Verseckas, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas, Komisijos pirmininkas;
 2. Rimvydas Valentukevičius, Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiasis prokuroras, Komisijos pirmininko pavaduotojas;
 3. Julius Rėksnys, Vilniaus apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiasis prokuroras (bendru Darbo tarybos ir prokurorų profesinių sąjungų siūlymu);
 4. Martynas Jovaiša, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas;
 5. Donatas Skrebiškis, Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras.

 

Kandidatams į Europos deleguotuosius prokurorus keliami reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) 2017/1939 17 straipsnio 2 dalyje (Prokuratūros įstatymo 3710 str. 2 d.). Atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2017/1939 17 straipsnio 2 dalį, kandidatais gali būti asmenys:

 1. einantys prokuroro pareigas, kurių nepriklausomumas nekelia abejonių;
 2. turintys ne mažesnį nei penkerių metų tarnybos prokuroru stažą.

Be to, Kandidatai turi pareigoms tinkamai atlikti pakankamai gerai mokėti anglų kalbą, kuri Europos prokuratūros kolegijos 2020 m. rugsėjo 30 d. sprendimu dėl kalbų vartojimo vidaus tvarkos nustatyta Europos prokuratūros operatyvinės ir administracinės veiklos darbine kalba (Aprašo 18 p.).

Pretendentai, siekiantys dalyvauti atrankoje, kartu su prašymu turi pateikti (Aprašo 21 p.):

 1. gyvenimo aprašymą (Europass forma);
 2. akredituoto asmens išduotą pažymą, patvirtinančią anglų kalbos mokėjimą ne žemesniu kaip B2 lygiu (akredituotų asmenų sąrašas skelbiamas Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje adresu www.vtd.lt);
 3. informaciją ar duomenis, patvirtinančius, kad jų pateikimo dieną pretendentas turi atitinkamą praktinę patirtį, susijusią su nacionaline teisės sistema, atsižvelgiant į Aprašo 38 ir 39 punktuose nurodytus vertinimo kriterijus;
 4. kitus, pretendento nuomone, vertinant tinkamumą pareigoms svarbius dokumentus.


Pretendentai Komisijos posėdyje per individualų pokalbį vertinami pagal kriterijus, nurodytus Aprašo 38 ir 39 punktuose.

Prokurorų, siekiančių užimti minėtas pareigas, prašymai pateikiami Generalinės prokuratūros Personalo ir teisės skyriui iki 2023 m. rugsėjo 20 d. imtinai el. paštu personalas.atrankos@prokuraturos.lt. 

 

2023 m. spalio 10 d. 9.00 val. Generalinėje prokuratūroje, Rinktinės g. 5A, Vilniuje, 8 aukšto salėje, vyks Kandidatų į Europos deleguotuosius prokurorus atrankos komisijos posėdis, kuriame bus vykdoma atranka į Europos deleguotuosius prokurorus.

 

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius

2024 m. gegužės
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2