lt
en
lt
en

Lietuvos Respublikos prokuratūros valstybės tarnautojams ir darbuotojams – 11 mokymo programų


Generalinė prokuratūra, Vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė valstybės projekto „Lietuvos Respublikos prokuratūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo“ finansavimo ir administravimo sutartį. Didžiąją projekto įgyvendinimui reikalingų lėšų  dalį – 2 mln. 287 tūkst. 929 litus – skiria Europos Sąjunga, likusią dalį – 15 proc. lėšų sudaro prokuratūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dalyvausiančių projekte, darbo užmokestis, kuris įskaitomas kaip prokuratūros įnašas. Visa projekto vertė siekia 2 mln. 691 tūkst. 836 litus.

„Prokuratūrai, siekiančiai tapti veiksmingai ir greitai nagrinėjančia bylas, ginančia asmens, visuomenės ir valstybės teises, kuriančia patrauklios tarnybos prokuratūroje sąlygas, būtina nuolat tobulinti ne tik prokurorų, bet ir valstybės tarnautojų bei darbuotojų, sudarančių apie 40 proc. visų prokuratūros dirbančiųjų, kvalifikaciją“, – sako šią savaitę projekto finansavimo ir administravimo sutartį pasirašęs generalinis prokuroras Raimondas Petrauskas.

Projekto įgyvendinimo metu bus didinamas prokuratūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų lygis, keliama jų profesinė kvalifikacija, stiprinami darbinių Europos Sąjungos kalbų mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.

Planuojama, jog mokymuose dalyvaus 351 Generalinės prokuratūros, apygardų ir apylinkių prokuratūrų valstybės tarnautojas ir darbuotojas, iš jų 175 valstybės tarnautojai ir 176 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Projekto metu suplanuoti 29 mokymai:
-   prokurorų padėjėjų kvalifikaciniai mokymai pagal 3 numatytas temas;
-   profesinės kvalifikacijos kėlimas pagal 5 numatytas temas;
-   asmeninių vadybinių gebėjimų stiprinimo mokymo ciklaspagal 5 numatytas temas;
-   finansų valdymo viešajame sektoriuje mokymai pagal 2 numatytas temas;
-   komunikacinės politikos efektyvumo ir bendravimo su žiniasklaida mokymaipagal 2 numatytas
           temas;
-   personalo organizacijos kultūra ir institucijos vidinio identiteto formavimo mokymai pagal
           3 numatytas temas;
-   užsienio – darbinių ES kalbų mokymai 2 numatytomis kalbomis;
-   kompiuterinio raštingumo – ECDL pradmenų – mokymai 2 numatytais lygiais;
-   strateginio vadovavimo mokymai;
-   projektų rengimo ir valdymo mokymai;
-   mokymai, perimant Europos Sąjungos šalių (Danijos, Čekijos, Prancūzijos, Švedijos, Olandijos)
           prokuratūrų, kitų teisėsaugos institucijų teigiamą patirtį.

Projekto metu įgytos valstybės tarnautojų ir darbuotojų žinios padės įgyvendinti kitą prokuratūros įgyvendinamą projektą – „Lietuvos Respublikos prokuratūros, kaip valstybinės institucijos, administracinių gebėjimų stiprinimas“, skirtą prokuratūros vidaus administravimo ir jos veiklos valdymo tobulinimui, personalo politikos formavimo strategijos parengimui ir strateginio planavimo sistemos bei materialinių ir finansinių išteklių valdymo tobulinimui, sėkmingo įgyvendinimo ir suplanuotų tikslų bei kokybiškų rezultatų pasiekimui.

Projekto rengimą paskatino ir 2008 m. gruodžio mėn. atliktas Prokuratūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo poreikių tyrimas. Jo metu nustatyta, kad 83 proc. apklaustųjų reikalinga stiprinti darbinių ES kalbų mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius, 79 proc. – kelti bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų lygį bei profesinę kvalifikaciją. Be to, kasmetinių prokuratūros valstybės tarnautojų vertinimo metu prokuratūros valstybės tarnautojai nuolat akcentuoja poreikį tobulinti savo profesinius įgūdžius ir kompetencijas. Vyriausiojo prokuroro padėjėjų, prokuroro padėjėjų ir kitų valstybės tarnautojų pareigybėse keliami reikalavimai yra bendrojo pobūdžio, tačiau jų veikla atskirose prokurorinės veiklos srityse reikalauja specialiųjų įgūdžių tobulinimo.

Pažymėtina, kad keletą metų valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimui buvo skirta nepakankamai lėšų, o 2009 m. tokių lėšų buvo skirta itin mažai.

Generalinė prokuratūra, remdamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“, 2009 m. rugpjūčio 31 d. pateikė paraišką dėl Europos Sąjungos fondų lėšų skyrimo šiam projektui įgyvendinti. Projektą parengė generalinio prokuroro įsakymu sudaryta darbo grupė.
Projektas numatytas įgyvendinti per dvejus metus – iki 2012 m. vasario mėnesio.


  
Viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Žemaitytė,
tel.: (8 5) 250 0916, 8 618 13732
 
Cituodami pranešimus nurodykite informacijos šaltinį
 

NAUJIENOS

 

SKELBIANT INFORMACIJĄ, 
BŪTINA LAIKYTIS 
NEKALTUMO PREZUMPCIJOS
PRINCIPO
__________________________________

CITUOJANT PRANEŠIMĄ,
PRAŠOME NURODYTI 
INFORMACIJOS ŠALTINĮ.

 

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius

2024 m. birželio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30