lt
en
lt
en

Renginiai ir kiti įvykiai

Žmogaus teisių stebėjimo instituto (ŽTSI) tyrimo „Suėmimo taikymas Lietuvoje“ rezultatų pristatymas

Generalinė prokuratūra

Renginio metu bus pristatytas naujas Žmogaus teisių stebėjimo instituto (ŽTSI) tyrimas „Suėmimo taikymas Lietuvoje“, skirtas sprendimų priėmimo procesui suėmimo bylose įvertinti. Tyrimo metu buvo analizuojami tiek suėmimo skyrimo posėdžiai, tiek jau išnagrinėtų bylų medžiaga, daromi interviu su advokatais, prokurorais ir teisėjais. 2014–2015 metais analogiški tyrimai buvo atliekami 10-tyje ES valstybių, ir tikimąsi, kad jų rezultatai įtakos sprendimų priėmimą ir nacionaliniu, ir ES lygmeniu.
Taip pat bus aptarti 2015 metais priimti Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimai, skirti paskatinti alternatyvų suėmimui taikymą ir sumažinti suėmimo trukmę, jų reikšmė ir realus poveikis baudžiamajam procesui. 

Tyrimą pristatys Žmogaus teisių stebėjimo instituto teisininkas Karolis Liutkevičius

NAUJIENOS

 

SKELBIANT INFORMACIJĄ, 
BŪTINA LAIKYTIS 
NEKALTUMO PREZUMPCIJOS
PRINCIPO
__________________________________

CITUOJANT PRANEŠIMĄ,
PRAŠOME NURODYTI 
INFORMACIJOS ŠALTINĮ.

 

Renginių kalendorius