lt
en
lt
en

Pretendentų egzaminų komisija

Pretendentų egzaminų komisija sudaroma Pretendentų į prokurorus profesiniam pasirengimui įvertinti.

Komisija sudaroma trejiems metams iš septynių narių. Po du prokurorus pasiūlo generalinis prokuroras ir kolegija. Po vieną nepriekaištingos reputacijos socialinių mokslų srities teisės krypties mokslininką pasiūlo Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Ministras Pirmininkas. 

Pretendentų į prokurorus egzaminų  organizavimo tvarką ir procedūrą nustato Pretendentų egzaminų komisijos nuostatai.

Egzaminą turi teisę laikyti nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, mokantis valstybinę lietuvių kalbą, turintis aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą (įgijęs teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, baigęs pirmąją ir antrąją studijų pakopas apimančią vientisą studijų programą), trejų metų teisinio darbo stažą ir pateikęs sveikatos pažymėjimą.

Nuo egzamino atleidžiamas teisės krypties socialinių mokslų daktaras ar habilituotas daktaras, taip pat asmuo, turintis ne mažiau kaip trejų metų tarnybos prokuroru ar teisėjo darbo stažą, jei nuo jo tarnybos (darbo) pabaigos nepraėjo penkeri metai, taip pat asmuo, išlaikęs pretendento į teisėjus egzaminą, jei nuo šio egzamino išlaikymo nepraėjo treji metai.

Prašymų teikimo tvarka

Sveikatos tikrinimo ir medicininių reikalavimų tvarkos aprašas

Pretendentų į prokurorus egzamino testo pavyzdys Nr. 1

Pretendentų į prokurorus egzamino testo pavyzdys Nr. 2

Pretendentų į prokurorus egzamino testo pavyzdys Nr. 3

Pretendentų į prokurorus egzamino testo pavyzdys Nr. 4 

Pretendentų į prokurorus egzamino testo pavyzdys Nr. 5

Pretendentų į prokurorus egzamino testo pavyzdys Nr. 6

Pretendentų į prokurorus egzamino testo pavyzdys Nr. 7

Pretendentų į prokurorus egzamino testo pavyzdys Nr. 8

Pretendentų į prokurorus egzamino testo pavyzdys Nr. 9

Pretendentų į prokururus egzamino testo pavyzdys Nr. 10 

Pretendentų į prokurorus egzamino testo pavyzdys Nr. 11 

Pretendentų į prokurorus egzamino testo pavyzdys Nr. 12

Pretendentų į prokurorus egzamino testo pavyzdys Nr. 13

Pretendentų į prokurorus egzamino testo pavyzdys Nr. 14

Struktūra ir kontaktai

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius

2024 m. liepos
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4