lt
en
lt
en

Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisija

Asmenų, pretenduojančių į vyriausiojo prokuroro (vyriausiojo prokuroro pavaduotojo) pareigas, atrankai atlikti sudaroma Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisija.

Komisija sudaroma trejiems metams iš septynių narių. Į komisiją du narius prokurorus pasiūlo kolegija, du narius prokurorus – generalinis prokuroras, iš kurių vienas turi būti siūlomas prokurorų profesinių sąjungų teikimu, po vieną nepriekaištingos reputacijos asmenį – Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Ministras Pirmininkas.

Asmenys, pretenduojantys į bet kurias laisvas arba atsilaisvinsiančias prokuroro pareigas, į tarnybą prokuratūroje priimami ir į prokuroro pareigas skiriami vadovaujantis savanoriškumo ir atrankos principais, Prokuratūros įstatymo ir Prokurorų ir Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijų nuostatų nustatyta tvarka.

Prokurorų ir Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijų nuostatų reikalavimai netaikomi atrankai į Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo pareigas.

Atrankose gali dalyvauti tik asmenys, generalinio prokuroro nustatyta tvarka įrašyti į Karjeros registrą.

Struktūra ir kontaktai

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius