lt
en
lt
en

Generalinis prokuroras E. Pašilis atleido iš pareigų Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorą

Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis šiandien iš pareigų atleido Aidą Giniotį, ėjusį Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro pareigas.

Šis sprendimas priimtas gavus Vidaus tyrimų skyriuje atlikto tarnybinio patikrinimo išvadą bei teikimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo.

Tarnybinis patikrinimas šių metų kovo mėnesį buvo pradėtas gavus pradinius duomenis apie galimai šio prokuroro padarytą tarnybinį pažeidimą. Generalinio prokuroro įsakymu atliekant tarnybinį patikrinimą  A. Giniotis buvo nušalintas nuo pareigų. 

Atlikus išsamų tarnybinį patikrinimą buvo konstatuota, kad savo veiksmais prokuroras sudarė pagrindą įtarti jį neteisėtai teikus konfidencialią informaciją.

Tokiais veiksmais buvo pažemintas prokuroro, kaip valstybės pareigūno, vardas, sukeltos pagrįstos abejonės prokuroro nešališkumu, sumenkintas prokuratūros, kaip institucijos, turinčios tiesioginę pareigą padėti užtikrinti teisėtumą ir teismui vykdyti teisingumą, autoritetas, sulaužyta prokuroro priesaika.

Gauti duomenys taip pat leidžia manyti, kad savo veiksmais A. Giniotis šiurkščiai pažeidė Prokurorų etikos kodekse įtvirtintus teisingumo, padorumo, nešališkumo, konfidencialumo, nepiktnaudžiavimo ir atsakomybės principus bei sukėlė pagrįstas abejones dėl jo, kaip prokuroro, padorumo, sąžiningumo ir nepriekaištingos reputacijos.

Teikime dėl tarnybinės nuobaudos taikymo nurodoma, kad ištirtų ir išanalizuotų duomenų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad prokuroro A. Giniočio padarytas tarnybinis pažeidimas ir prokuroro pareigos yra nesuderinamos, todėl jam skirtina griežčiausia tarnybinė nuobauda – atleidimas iš tarnybos.

Tarnybinio patikrinimo metu Vidaus tyrimo skyriaus prokurorai nuolat aktyviai bendradarbiavo su kitais Generalinės prokuratūros padaliniais bei ikiteisminio tyrimo institucijomis, todėl šiuo metu detalesnė informacija apie faktines tarnybinio pažeidimo aplinkybes yra neskelbtina. 

"Mes siekiame, kad Lietuvos žmonės pasitikėtų prokuratūra, kiekvienu joje dirbančiu prokuroru. Tikėtų tuo, kad prokuroras visuomet gins kiekvieną nukentėjusįjį, sieks teisingumo ir visuomet, visur elgsis taip, kad niekam nekiltų nė menkiausios abejonės dėl jo reputacijos, nešališkumo ir nesavanaudiškumo. Todėl kai tenka pripažinti, kad prokuroras nepaiso šių teisėtų visuomenės lūkesčių, kitokio sprendimo būti negali." - teigia generalinis prokuroras Evaldas Pašilis.

Nuo 2016 m. pradžios iki dabar tarnybiniai patikrinimai buvo atlikti iš viso dėl 109 prokurorų veiklos. 71 prokuroro veikloje buvo konstatuoti įvairūs tarnybiniai pažeidimai, 43 iš jų buvo skirtos įvairios tarnybinės nuobaudos.

NAUJIENOS

 

SKELBIANT INFORMACIJĄ, 
BŪTINA LAIKYTIS 
NEKALTUMO PREZUMPCIJOS
PRINCIPO
__________________________________

CITUOJANT PRANEŠIMĄ,
PRAŠOME NURODYTI 
INFORMACIJOS ŠALTINĮ.

 

Renginių kalendorius

2021 m. gruodžio
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2