lt
en
lt
en

Europos prokuratūra ir Europos deleguotųjų prokurorų biuras Lietuvoje

Informacija atnaujinta: 2024-01-08 20:21

 
 
 
 
Misija ir užduotys

Europos prokuratūra yra nauja nepriklausoma Europos Sąjungos institucija. Ji atsakinga už ES finansiniams interesams kenkiančių nusikaltimų tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ir bylų perdavimą teismui. Tokie nusikaltimai apima kelių rūšių sukčiavimą, sukčiavimą PVM kai padaroma daugiau 10 milijonų eurų žala, pinigų plovimą, Europos Sąjungos fondų lėšų pasisavinimą, sukčiavimą, aktyviąją / pasyviąją korupciją ir kt.

Europos prokuratūra atlieka tyrimus, vykdo baudžiamojo persekiojimo veiksmus ir atlieka prokuroro funkcijas kompetentinguose dalyvaujančių valstybių narių teismuose, kol byla galutinai išnagrinėjama ir priimamas sprendimas. Iki šiol šias nusikalstamas veikas tyrė ir baudžiamąjį persekiojimą vykdė tik nacionalinės institucijos, tačiau jos galėdavo veikti tik savo valstybių teritorijose. Tokios organizacijos kaip Eurojustas, OLAF ir Europolas neturėjo reikiamų įgaliojimų tirti tokias nusikalstamas veikas ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą.

Veiklos pradžioje sudėtinga įvertinti pradinį Europos prokuratūros darbo krūvį, tačiau visų dalyvaujančių ES valstybių narių apklausa rodo, kad Europos prokuratūra savo veiklą pradės turėdama ne mažiau kaip 3000 bylų. Tikėtina, kad pradėjus procesinę veiklą, šis skaičius padidės.

Europos prokuratūros įgaliojimai nustatyti 2017 m. spalio 31 d. įsigaliojusiame Tarybos reglamente. Reglamentą galite atsisiųsti čia.

Europos prokuratūra veiklą pradėjo 2021 m. birželio 1 d., šiuo metu jai priklauso 22 ES valstybės narės.

Kokie yra ES finansiniai interesai?

Visos į Europos Sąjungos biudžetą, pagal Sutartis įsteigtų institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų biudžetus ir jų valdomus bei prižiūrimus biudžetus patenkančios, per tokius biudžetus įgytos arba į juos mokėtinos pajamos, išlaidos ir turtas.

Kokie nusikaltimai yra tiriami?

Dalyvaujančios valstybės narės nuo 2019 m. liepos 6 d. savo nacionalinės teisės aktuose priėmė direktyvą dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis.

Šioje Tarybos ir Parlamento direktyvoje nustatomos baudžiamosios teisės priemonės kovai su Europos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu ir sustiprinama ES biudžeto apsauga suderinant ES finansiniams interesams kenkiančių nusikalstamų veikų apibrėžtis, sankcijas ir senaties terminus.

Joje taip pat nustatoma, kurios nusikalstamos veikos patenka į Europos prokuratūros įgaliojimų sritį:

  • tarpvalstybinis sukčiavimas PVM, kai bendra padaryta žala siekia ne mažiau kaip 10 000 000 EUR;

  • kitų rūšių sukčiavimas, kenkiantis ES finansiniams interesams;

  • korupcija, kuri kenkia arba gali pakenkti ES finansiniams interesams;

  • valstybės pareigūno vykdomas ES lėšų ar turto pasisavinimas;

  • pinigų plovimas ir organizuotas nusikalstamumas, taip pat kiti nusikaltimai, neatsiejamai susiję su kuria nors iš pirmiau nurodytų nusikalstamų veikų kategorijų.

Pavyzdžiui, jei valstybės tarnautojas paima kyšį dėl ES finansuojamo projekto ir jį nuslepia įsigydamas namą, Europos prokuratūra gali tirti ir pasyvią korupciją, ir paskesnį pinigų plovimą.

Teisinis procesinės veiklos pagrindas
  • 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentu (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje, nustatomas Europos prokuratūros veikimo pagrindas. Jį galima rasti čia visomis ES kalbomis.

  • Ši 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, kurioje nustatyta, kokie nusikaltimai laikomi nusikaltimais, darančiais poveikį ES biudžetui.

Mūsų partneriai

Europos prokuratūra dirbs kartu su kitomis ES įstaigomis ir institucijomis. Bus nustatyta išsami darbo tvarka su kitomis institucijomis, tokiomis kaip:

 
 
 
Kontaktai
Europos prokuroras 
Gedgaudas Norkūnas
Address: 11 Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Tel. +352 4301 37560
Mob. tel. +370 686 46 866
Europos deleguotojų prokurorų biuras

Rinktinės g. 5a, LT-01515 Vilnius

Tel.  (8  5) 266 2404
Europos deleguotieji prokurorai 
Jolita Kančauskienė
Tel.  (8  5) 266 2443
Mob. tel.  8 687 85 653
 
Darius Karčinskas 
Tel.  (8 5) 266 2404
 
Vytautas Kukaitis
Tel. (8  5) 266 2359
Mob. tel.  8 686 42 660
 
 
 
 

Struktūra ir kontaktai

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius

2024 m. kovo
P A T K P Š S
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31