lt
en
lt
en

Nusikaltimai prieš vaikus

Informacija atnaujinta: 2022-11-27 20:25

Rūpinantis žmogaus teisėmis ir jų apsauga, ypatingą dėmesį reikia skirti vienos iš labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių – vaikų – teisių apsaugai. Tai lemia vaiko amžiaus ypatumai, negebėjimas savęs apginti, specifinė vaiko padėtis šeimoje ir visuomenėje, įvairūs šalies socialiniai, ekonominiai, teisiniai faktoriai.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnis numato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 39 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad nepilnamečius vaikus gina įstatymai. Baudžiamojo kodekso XXIII skyrius, užtikrindamas šias konstitucines nuostatas, nustato baudžiamąją atsakomybę už labiausiai pavojingas veikas šeimos ir vaikų interesams: už vaiko pagrobimą, sukeitimą, pirkimą, pardavimą, palikimą, įtraukimą į nusikalstamą veiką, vaistų, alkoholio ar kitų apkvaišinančių priemonių vartojimą, išnaudojimą pornografijai, piktnaudžiavimą tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis, vengimą išlaikyti vaiką. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme apibrėžiama, kad vaikas yra žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip.

Prokurorai, besispecializuojantys nepilnamečių justicijos srityje, aktyviai dalyvauja įvairiose prevencinėse programose, siekdami tobulinti nepilnamečių justicijos sistemos institucijų bendradarbiavimą bei koordinuoti visų institucijų veiksmus, bendradarbiauja su Vaikų teisių apsaugos tarnybos darbuotojais, savivaldybių Švietimo skyrių, seniūnijų darbuotojais, mokyklų vadovais ir socialiniais pedagogais. Siekiant, kad vaikui baudžiamajame procese būtų tinkamai atstovaujama, 2011 m. sausio 27 d. buvo pasirašytas Generalinės prokuratūros, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos bendradarbiavimo susitarimas. Pagal minėtą susitarimą rengiami koordinaciniai pasitarimai, kuriuose sprendžiami vaiko teisų ir teisėtų interesų užtikrinimo baudžiamajame procese klausimai. Teritorinių prokuratūrų prokurorai dalyvauja ir Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijose, kurių paskirtis – koordinuoti ugdymo, reabilitacijos, prevencijos ir kitų programų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, institucijų tarpusavio bendradarbiavimą teikiant metodinę, informacinę, konsultacinę ir dalykinę pagalbą mokyklų vaiko gerovės komisijoms.

Teisės aktai :

 1. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija čia.
 2. Europos parlamento ir tarybos direktyva, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas čia.
 3. Tarybos pagrindų sprendimas dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija čia.
 4. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas čia.
 5. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą čia.
 6. Lietuvos Respublikos Konstitucija čia.
 7. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas čia.
 8. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas čia.
 9. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas čia.
 10. Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas čia.
 11. Rekomendacijos dėl nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausos čia.

VEIKLOS SRITYS

Renginių kalendorius

2022 m. gruodžio
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1