lt
en
lt
en

Praktika prokuratūroje

Informacija atnaujinta: 2022-08-31 11:28

Lietuvos Respublikos prokuratūra skatina studentų iniciatyvą ir kviečia teisės studijų ir kitų studijų sričių studentus atlikti praktiką įvairiose teritorinėse prokuratūrose. Informaciją apie teritorines prokuratūras galima rasti interneto skiltyje „Struktūra ir kontaktai“.

Jeigu degate noru susipažinti su prokuratūros veikla iš vidaus, norite pritaikyti teorines žinias praktikoje, turite noro dirbti ir mokytis, klausti ir tobulėti, Lietuvos Respublikos prokuratūra yra pasiruošusi Jums suteikti šią galimybę.

Kreiptis į Lietuvos Respublikos prokuratūrą dėl praktikos atlikimo iš anksto, bet ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams ir ne vėliau kaip 1 mėnesiui iki numatomos praktikos pradžios, gali studentas ir (ar) aukštoji mokykla.
 
Studentai, norintys atlikti praktiką teritorinėse prokuratūrose ar Generalinėje prokuratūroje, turi (jeigu dėl jų praktikos Lietuvos Respublikos prokuratūroje nesikreipia aukštoji mokykla):
  • parašyti motyvuotą prašymą dėl praktikos atlikimo, adresuotą generaliniam prokurorui, kuriame turėtų būti nurodyta studento vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas; universitetas, fakultetas, kuriame studijuojama; studijų programa, kursas; prokuratūra, kurioje studentas norėtų atlikti praktiką; konkretus praktikos atlikimo laikotarpis (pasirinktas laikotarpis turi prasidėti ir pasibaigti darbo diena).
  • pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad mokosi aukštojoje mokykloje ar ją yra baigę.

​Aukštosios mokyklos rašte, adresuotame generaliniam prokurorui, turėtų būti nurodytas studentų, pageidaujančių atlikti praktiką, skaičius, vardai, pavardės, kontaktiniai duomenys, studijų programa ir kursas, pageidaujamas praktikos atlikimo laikas ir trukmė, prokuratūros padalinys (padaliniai), kuriame (kuriuose) studentai norėtų atlikti praktiką.

Prašymą siųsti el. pašto adresu generaline.prokuratura@prokuraturos.lt.

Pateikti pažymą iš universiteto apie studijų rezultatus ir vidurkį (tik pageidaujant atlikti praktiką Generalinėje prokuratūroje). Praktikos atlikimo teisinis pagrindas:

  • Studento praktinio mokymo sutartis (trišalė). Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1011 patvirtinta Studento praktinio mokymo pavyzdinė trišalė sutartis, kurią sudaro ir pasirašo kiekvienas praktiką atliekantis studentas, aukštosios mokyklos atstovas ir praktinio mokymo vietą suteikianti įstaiga.
    Išsamiau
  • Savanoriškos praktikos sutartis (dvišalė). Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-573 patvirtintas Savanoriškos praktikos atlikimo tvarką reglamentuojantis aprašas (toliau – Aprašas) bei Savanoriškos praktikos sutarties forma. Savanoriškos praktikos sutartis su ta pačia įmone ar įstaiga gali būti sudaroma ne daugiau kaip vieną kartą ir ne ilgesniam kaip 2 mėnesių terminui. Šio Aprašo 2 punkte nustatyta, kad savanorišką praktiką abipusiu susitarimu (t. y. dvišalės sutarties pagrindu) įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje savanoriškai gali atlikti darbingi asmenys iki 29 metų. Atsižvelgiant į tai, papildomą praktiką pageidaujantys atlikti studentai gali tai padaryti šiame teisės akte nustatyta tvarka.
    Išsamiau 

Informuojame, kad visi studentų, norinčių atlikti praktiką pasirinktoje prokuratūroje, prašymai dėl praktikos atlikimo yra tenkinami, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės šių prašymų patenkinti. Su studentu (-e) nedelsiant susisiekiama tik tuo atveju, kai prašymas dėl praktikos atlikimo netenkinamas.

Daugiau informacijos apie praktiką Jums suteiks Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Palšienė, tel. (8 5) 266 2306, el. paštas daiva.palsiene@prokuraturos.lt

 

 

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius

2024 m. birželio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30