lt
en
lt
en

Generalinio prokuroro įsakymai

Informacija atnaujinta: 2022-01-07 10:52
2021-12-30 Nr. I-338 Dėl įgalioto asmens paskyrimo  
2021-12-28 Nr. I-332 Dėl pareigų, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo  
2020-08-20 Nr. I-268 Dėl specialaus statuso prokurorui suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo   
2020-04-17 Nr. I-103 Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo patvirtinimo (TAR)  
2020-03-04  Nr. I-63 Dėl prokurorų ir vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos nuostatų patvirtinimo (TAR) Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-07-31 
2018-09-26 Nr. I-310 Dėl pretendentų į prokurorus egzamino programos patvirtinimo (TAR)  
2018-05-30  Nr. I-186 Dėl vaizdo duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo patvirtinimo (TAR)  
2018-05-10 Nr. I-158 Dėl informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams tvarkos aprašo patvirtinimo (TAR)  
2018-01-15 Nr. I-10 Dėl Asmens domenų tvarkymo Lietuvos Respublikos prokuratūroje taisyklių patvirtinimo (TAR)  
2017-12-28 Nr. I-420 Dėl lygių galimybių politikos įgyvendinimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo patvirtinimo (TAR)  
2017-05-09 Nr. I-138 Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė (TAR)  
2017-03-31 Nr. I-106 Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo    
2017-02-28 Nr. I-54 Dėl prokurorų ir asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, siuntimų pasitikrinti sveikatą užpildymo, registravimo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAR)  
2017-02-28 Nr. I-53 Dėl prokuroro/asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, siuntimo pasitikrinti sveikatą formos patvirtinimo (TAR)  
2016-07-29 Nr. I-188 Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros interneto ir intraneto svetainės administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo  
2016-07-12 Nr. I-181 Dėl tarnybinio patikrinimo atlikimo ir tarnybinės atsakomybės taikymo prokurorams nuostatų patvirtinimo (TAR)  Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-18
2015-08-11 Nr. I-215 Dėl prašymų leisti laikyti pretendentų į prokurorus egzaminą padavimo ir sprendimo dėl pretendentų į prokurorus egzamino priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAR) Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-16 
2015-05-28 Nr. I-130 Dėl Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo  
2015-03-06  Nr. I-71  Dėl keitimosi informacija ir tiesioginių konsultacijų su kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis tvarkos aprašo patvirtinimo (TAR)  
2014-10-13 Nr. I-209 Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros kokybės politikos ir tikslų patvirtinimo  
2014-05-12 Nr. I-99 Dėl Generalinės prokuratūros priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, plano patvirtinimo   
2013-11-13 Nr. I-287 Dėl Įrašymo į karjeros registrą tvarkos aprašo patvirtinimo (TAR)  
2013-10-14 Nr. I-259/ 5-V-808 Dėl Tarpinstitucinės specialiųjų mokymo modulių programos "Teisėsaugos institucijų pareigūnų veikla" patvirtinimo  
2012-10-19 Nr. I-312 Dėl prokuroro neatidėliotinų veiksmų, numatytų baudžiamojo proceso kodekse ir kituose įstatymuose, atlikimo po darbo, poilsio ar švenčių dienomis tvarkos aprašo patvirtinimo Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01
2012-04-17 Nr. I-141 Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų patvirtinimo (TAR) Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-07-14
2012-03-02 Nr. I-77  Dėl prokuroro pažymėjimo privalomosios formos patvirtinimo Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2012-10-11
2011-12-30 Nr. I-345

Dėl prokurorų atestacijos komisijos nuostatų patvirtinimo

1 PRIEDAS

2 PRIEDAS

Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-06-28
2009-10-13  Nr. I-145 Dėl dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, perdavimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  
2008-11-21 Nr. I-185 Dėl specialių reikalavimų, kuriuos turėtų atitikti prokurorai, Europos Sąjungoje atliekantys su atstovavimu Lietuvos Respublikai susijusią veiklą, aprašo patvirtinimo  
2005-03-10 Nr. I-25 Dėl Lietuvos Respublikos prokuroro garbės ženklo nuostatų patvirtinimo Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2012-12-07

 

Teisinė informacija

Renginių kalendorius

2022 m. gegužės
P A T K P Š S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5