lt
en
lt
en

Prokurorų etikos komisija

Prokurorų padarytiems įstatymų pažeidimams, tarnybiniams nusižengimams, prokuroro vardą žeminantiems poelgiams, taip pat kitiems Prokurorų etikos kodekso pažeidimams nagrinėti sudaroma Prokurorų etikos komisija.

Komisija sudaroma trejiems metams iš septynių narių. Į komisiją du narius prokurorus pasiūlo kolegija, du narius prokurorus – generalinis prokuroras, iš kurių vienas turi būti siūlomas prokurorų profesinių sąjungų teikimu, po vieną nepriekaištingos reputacijos asmenį – Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Ministras Pirmininkas.

Komisijos tikslas – siekti, kad prokurorai laikytųsi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų, Etikos kodekso principų ir normų reikalavimų, užtikrinti prokurorų atsakomybės realizavimą.

Komisijos uždaviniai:

  1. operatyviai ir išsamiai Prokurorų etikos komisijos nuostatų nustatyta tvarka nagrinėti kreipimąsi dėl prokuroro galimai padaryto įstatymo pažeidimo, tarnybinio nusižengimo, prokuroro vardą žeminančio poelgio, Etikos kodekso pažeidimo;
  2. teikti išvadas dėl prokuroro padaryto ar nepadaryto pažeidimo.

Kreiptis į Komisiją su prašymu ištirti prokuroro galimai padarytą pažeidimą turi teisę:

  1. generalinis prokuroras (jo pavaduotojas) – dėl Generalinės prokuratūros departamento (skyriaus) ar teritorinės prokuratūros vyriausiojo prokuroro veikos;
  2. generalinis prokuroras (jo pavaduotojas), Generalinės prokuratūros departamento (skyriaus) ar teritorinės prokuratūros vyriausiasis prokuroras – dėl Generalinės prokuratūros departamento (skyriaus) ar teritorinės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo veikos;
  3. generalinis prokuroras (jo pavaduotojas), Generalinės prokuratūros departamento (skyriaus) ar teritorinės prokuratūros, kurioje prokuroras tarnauja, vyriausiasis prokuroras (jo pavaduotojas) – dėl Generalinės prokuratūros departamento (skyriaus) ar teritorinės prokuratūros prokuroro veikos;
  4. proceso dalyvis ar kitas asmuo – dėl prokuroro proceso veiklos, jeigu prokuroro padarytas pažeidimas yra konstatuotas įsiteisėjusiu teismo sprendimu;
  5. bet kuris kitas asmuo, kuriam tapo žinomas prokuroro vardą žeminantis poelgis ar kitas Etikos kodekso pažeidimas, nesusijęs su prokuroro proceso veikla, – dėl prokuroro veikos;
  6. prokuroras – dėl savo poelgio, veiksmų ir sprendimų atitikties Etikos kodekso principams ir normoms. 

Struktūra ir kontaktai

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius